dinsdag 27 mei 2008

Hoopvol, liever een persoonlijk gesprek

Net las ik het artikel 'Persoonlijk gesprek verslaat e-mail'. Het gaat weliswaar over onze Britse buren maar ik herken het uit eigen ervaring. E-mail laat veel ruimte voor interpretatie die niet meteen kan worden gecorrigeerd, verbaal danwel non-verbaal. Zeker voor zaken die de emotie(s) (kunnen) raken heeft bij mij het persoonlijk gesprek de voorkeur. Daar staat 'tegenover' dat je verschillende opvattingen, ideeën of meningen kunt hebben die (ook) niet in een persoonlijk gesprek overbrugd kunnen worden. Hoeveel iets voor je betekent kun je natuurlijk beter onderstrepen in een persoonlijk gesprek dan per e-mail.

Tot slot de getallen uit het artikel: "... Meer dan twee derde van de Britten praat nu liever direct met elkaar zonder enig technisch hulpmiddel. Tien jaar geleden was dat nog maar 51 procent,...".

Geen opmerkingen: