zaterdag 10 mei 2008

Archeologie en natuur in Limburg e.o.

Vorige week is een jonge muis in mijn tuin gesneuveld door opruimwerkzaamheden. Diezelfde week ben ik lid geworden van de IVN-afdeling Roermond. Een vriendin kwam met het idee dat het misschien een goede zet voor me zou zijn om lid te worden van een vereniging of zo...

Fanatiek / enthousiast als ik dan kan worden ben ik diezelfde avond (Koninginnedag, 30 april 2008) aan de slag gegaan met e-mailen. Het resultaat tot dusver is dat ik behalve lid van de IVN ook lid ben van de AWN-afdeling Kempen- en Peelland (AVKP) in Eindhoven (AWN = de Archeologische Werkgemeenschap Nederland) en van de Archeologische Vereniging Limburg (AVL). Bij de Stichting Rura (Roermond), Heemkundevereniging Roerstreek (St. Odiliënberg), Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal (Reuver) en Studiegroep Leudal (Haelen) heb ik geïnformeerd naar hun werkgroep Archeologie.

Afgelopen woensdagavond was ik voor een eerste kennismaking bij de AVKP. Peter Seinen van de activiteitencommissie heeft me rondgeleid. Ik vond het bijzonder boeiend. Ik vind het ronduit geweldig zoals in Eindhoven wordt samengewerkt tussen de professionals / betaalde krachten en de amateurs / vrijwilligers. Ik ben diezelfde avond ingeschreven voor een cursus archeologie onder leiding van gemeentelijk- of stads-archeoloog Nico Arts.

In Reuver is donderdag 22 mei een bijeenkomst van de Werkgroep Archeologie. Ik ben voornemens daar naar toe te gaan. Zie het 'Laatste nieuws' op hun website. Van deze heemkundevereniging ben ik overigens al jaren lid. Maar niet actief.

Van de Archeologie groep van de Roerstreek heb ik nog niets gehoord. Wel van de museumbeheerder. Ook van de Heemkundevereniging Roerstreek ben ik al jaren passief lid.

Rura heeft nog helemaal niet gereageerd.

Bij de Studiegroep Leudal ben ik welkom. Ik verwacht nog een bevestiging. Van deze Studiegroep ben ik al jaren donateur. Verder passief.

Jacqueline hartelijk bedankt !

Geen opmerkingen: