woensdag 19 maart 2014

Natuur in de regio (Midden-Limburg) - links #NatuurMiddenLimburg

Bijeenkomsten over de natuur in de regio Midden-Limburg:

- IVN Roermond e.o > activiteiten;
- Landschapsvereniging 'De Kringloop' Linne;
- Natuurhistroisch Genootschap in Limburg (NHGL) > activiteiten / agenda;
- IVN activiteiten > Limburg;
- Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) > Agenda > Evenementen;

- werkgroep Driestruik > Werkdagen;
- Vrienden van de Beegderheide;
- Zwartven Horn;

- Overzetgroep Beijlshof > De Bedelaar (padden, kikkers en salamanders);
-

- online magazine 'Natuur in de Gemeente';
- Platform Natuur in de Gemeente;

- Leon Janssen > PAS prezi;

#natuur #agenda #activiteiten #Limburg