zondag 25 januari 2009

Accepteren

Accepteer dat het leven jouw eigen probleem is.
Niet dat van de ander!

Naar aanleiding van iets wat ik las in het nog vrij nieuwe tijdschrift 'Flow'. Dat had, als ik het me goed herinner, te maken met een vrouw die een sterke man als beslisser wil. Beslis toch lekker zelf! Laat ieder zijn of haar eigen beslissingen nemen. Of respecteer het niet kiezen / beslissen van de ander... Accepteer en respecteer ieders levenspad, tao, dharma of hoe je het zelf noemt of zou willen noemen. Anders, meer positief geformuleerd:

Accepteer dat het leven jouw eigen oplossing is.
Niet die van de ander!

Maar goed, ik begrijp best en ken het gevoel ook dat je graag geleid wordt door een ander. Of verwend. Gezien... Aandacht. We willen het allemaal. Ik schrijf dit met aandacht. Voor mezelf en ook met jou in gedachten! Ik wens je veel geluk en wijsheid :-)

donderdag 8 januari 2009

'Nieuwe' natuur

Vanavond heb ik een leuke presentatie in het GroenHuis bij het NatuurHistorisch Genootschap Limburg bijgewoond over 'nieuwe' natuur rond Roermond. Bij één van de vier gebieden werden vraagtekens gezet omtrent de aanleg (het Veen). De bovenlaag lijkt net onvoldoende afgegraven en is in ieder geval te strak (zonder (micro)reliëf afgegraven. Het onderhoud is in twee gevallen problematisch vanwege de snelle verrijking. Onder meer door de omliggende landbouwgronden (o.a. inwaaien meststoffen). Deze twee gevallen betreffen 't Veen en een 'monitoring gebiedje' bij Asenray. Dat is een halve hectare natuurgebied ingericht ten oosten van Asenray in het beekdal van de Maasnielderbeek.

De twee andere gebieden waar het over ging waren Natuurpark Hattem, naast het Kasteelpark aldaar en De Breidberg.

Ook het IVN Limburg, afdeling Roermond bracht me deze lezing onder de aandacht.

- Geplande nieuwe natuur in Roermond;
- Integrale natuurvisie Oost-Roermond: een win-win-situatie;
- Roerdelta > Essen-Iepenbos en kasteelpark;
- Natuurpark Hattem: Boomfeestdag (22 maart 2006);
- Leerlingen St. Laurentius planten bomen in het Veen (30 november 2005);
- Beplantingsopdracht Breidberg, Roermond (oktober 2005);
- Waarneming.nl > Roermond.

Naar aanleiding van een vraag over de jacht werd gewezen op een lezing bij Studiegroep Leudal in Haelen op (?) 14 januari. De volgende lezing van het NHGL is op donderdag 12 februari 2009 en gaat over de Lusenkamp en andere natuurontwikkeling aan de Duitse kant van de grens.

Verdere links:
- Stichting Natuur en Landschap Midden-Limburg;
- Milieufederatie Limburg;
- Natuurpark Swalm-Nette / Grenspark Maas-Swalm-Nette;
- IKL Limburg