dinsdag 21 december 2010

'Google apps for education’ of ‘Live@edu’, doen of niet ?

Naar aanleiding van het NOiV artikel 'Gratis, een duivels dilemma' heb ik hieronder op een rijtje gezet wat al op Ambtenaar 2.0 over dit onderwerp is gepubliceerd en bediscussieerd.

De overheid lijkt wat voorzichtiger bij het in gebruik nemen van clouddiensten anders dan het onderwijs dat deels al is overgestapt op 'Google apps for education’ of ‘Live@edu’ van Microsoft. Zelf vind ik het om meerdere redenen een zorgelijke ontwikkeling die te veel gedreven wordt door gemak en, volgens mij, vooral ook lage(re?) kosten.

Te weinig hebben onderwijs of overheid een visie op het beheer en de toegankelijkheid van hun data en daarmee die van ons allemaal. En verder vind ik het een punt dat leerlingen, studenten, leraren, docenten, ambtenaren, managers en al die anderen die werken in het onderwijs en bij de overheid onvoldoende weten en leren dat er keuze is, keuzevrijheid, vrijheid (denk aan vrije en open source software)! In het onderwijs bijvoorbeeld moet men mijns inziens leren tekstwerken en niet leren om een bepaald programma te bedienen. En verder mag, moet vind ik (digitale geletterdheid), iedereen weten en / of leren dat er meerdere (software)tools zijn om tekst te verwerken.

In het kader van het onderzoek door de Algemene Rekenkamer zijn er diverse behartenswaardige stukken geschreven, ik denk o.a. aan:

- Rekenkamer en FOSS: Niet repareren, maar opnieuw beginnen (Jan Stedehouder);
- Kamervragen aan Algemene Rekenkamer (Arjen Kamphuis));
- Naar een zakelijke vergelijking van open en gesloten software (Marc Vloemans).

Ik ben voor een principiële keuze dat het Nederlands onderwijsbestel burgers opleidt die digitaal geletterd zijn zoals Jan Stedehouder treffend heeft verwoord ('Rekenkamer en FOSS:...'). Verder onderschrijf ik zijn stelling: "Aan het gebruik van open standaarden moet mijns inziens evenzeer een principiële keuze ten grondslag liggen. Een overheid kan en mag niet accepteren dat haar gegevens gegijzeld kunnen worden door welke leverancier maar ook.".

Graag wil ik tenslotte opmerken dat wat hierboven staat wat mij betreft voor alle organisaties geldt die met publieke middelen worden gefinancierd, zowel overheid als semi-overheid of stichtingen zoals de ICTU. Denk dus behalve aan de genoemde overheid en het onderwijs bijvoorbeeld ook aan de zorg, politie, brandweer, bibliotheken, archieven, etc.

Terug naar de vraag in de titel. Uit het voorgaande en de discussies waar ik hieronder naar link volgt dat er alleen onder zeer strikte voorwaarden rondom open standaarden, data-portabiliteit, privacy en beveiliging gekozen zou mogen worden voor 'Google apps for education’ of ‘Live@edu’. Vanuit een meer principieel standpunt zoals de 'nationale soevereiniteit' waaraan Arjen Kamphuis refereert in 'Kamervragen aan...' is volgens mij veel te zeggen voor het niet, cq. nooit kiezen voor clouddiensten van Google, Microsoft of anderen.


- Zoveel platforms, zoveel keuze ... (8 oktober 2010);
- Een cloud-strategie voor de overheid: waar moet je dan aan denken? (5 augustus 2010);
- Security en Google voor de Overheid (2 augustus 2010);
- De ´cloud´ inzetten in overheidsorganisaties... (23 juni 2010);
- Wie heeft ervaring de brede toepassing van Google Apps? (3 mei 2010);
- Wie is hier eigenlijk de baas? (10 november 2009);
- 'Waar Google gegevens bewaart doet er niet toe' (10 september 2009);
- Protest tegen gemeentelijk gebruik Google Docs in VS (25 juli 2009).

Gerelateerd:
- Google weigert data in Europa te houden (12 januari 2011);
- 'Microsoft pocht met niet bestaande Live@edu gebruikers' (Webwereld, 22 december 2010)

maandag 13 december 2010

Meer over de Denktank Omega

- 29 december, het rapport 'Kruispunt van Wegen' als .pdf van Jaap van Till ontvangen en ingevoegd
- 16 december aangevuld, zie hieronder bij 'Update / aanvulling'

Naar aanleiding van het bericht 'Denktank Omega wil boost kenniseconomie' ben ik op zoek gegaan naar een website van deze denktank, die blijkt niet te bestaan. In het artikel worden namen van de initiatiefnemers genoemd, Rob Westerhof (ex-Philips) en Bernard Scheffens (ex-IBM). Nu ben ik meer geïnteresseerd in wat ze nu doen dan wat ze 'ex' waren, dus maar eens even rondgeneusd.

Rob Westerhof heeft zijn eigen Wikipedia lemma, maar dat is niet actueel, immers hij is volgens zijn LinkIn profiel eigenaar van MeDaVinci plc, dat werd me eerder duidelijk door een artikel van het Eindhovens Dagblad, 'Westerhof mikt op beloftevolle markt'. Gelet op zijn achtergrond bij Philips zoekt hij zijn (financiële) geluk dus in de medische sector. Een nevenfunctie van Westerhof is commissaris bij Automotive Navigation Data (bron AND). AND is een ontwikkelaar van navigatiekaarten.

Bernard Scheffens heeft geen Wikipedia-lemma. Bernard F. Scheffens zoals hij zichzelf noemt is partner bij eXcellerate Consulting BV en directeur van iBSC volgens zijn LinkedIn profiel. Verder is hij expert 'Outsourcing en Beleid' bij Computable, bedrijfsgrootte 1 t/m 4 personen staat daar vermeld. iBSC wil volgens haar website directeuren en het management van bedrijven helpen bij kostenbesparingen en het vinden van nieuwe kansen. Ook eXcellerate (LinkedIn) is een adviesorganisatie voor organisatie-ontwikkeling, ze richten zich op de strategie. Internationaal recht is de basis van waaruit Scheffens werkt.

Ik vraag me af wat de motivatie van de heren is om het rapport 'Kruispunt van Wegen' te schrijven en te verspreiden "... onder bewindslieden, fractieleden en topambtenaren..." zoals het artikel op de Automatisering Gids website meldt. Het woord pretentieus komt in me op en verder denk ik gelet op hun achtergrond en activiteiten dat ze wellicht ook op zoek zijn naar 'leads' en wellicht opdrachten. In ieder geval een mooie manier om je te profileren.

Ik kan het rapport nog(?) nergens online vinden (update: 29 december heb ik het rapport van Jaap van Till ontvangen en met zijn goedvinden hieronder ingevoegd). Wellicht wil één van de deelnemers aan de denktank en / of iemand van de ontvangende bewindslieden, fractieleden en topambtenaren me een exemplaar toesturen. Graag zet ik het hier online. Een e-mail met het rapport als bijlage ontvang ik graag op het volgende e-mail-adres: JoGnet 'apestaartje' Gmail 'punt' com.

Update / aanvulling (16/12): Tot op heden is het rapport niet openbaar beschikbaar, ook C.H.I.D.O verbaast zich daarover in het artikel 'Verwachtingen: bewolkt met een hoop mist'. En behalve de Aumatiseringgids hebben ook De Telegraaf, 'Topmannen willen 300.000 banen scheppen' en later ook Binnenland Bestuur over de Omega denktank geschreven, 'Denktank: overheid moet naar de cloud'. Behalve voornoemde heren waren volgens het bericht van de Automatiseringgids onder meer prof. Jaap van Till (LinkedIn), Floris van den Broek (Software Improvement Group, SIG - LinkedIn), Kees Donker (IBM, LinkedIn), Ron van Baden (FNV Bondgenoten, LinkedIn), T.J. van Heesch (ex Philips, ex KPN, ex BT, LinkedIn) deelnemer, De Telegraaf noemt ook nog Marc van Gelder (Mediq), Gerard van Oosten (ZLTO) en op Twitter lees ik dat Michiel Nijdam (senior onderzoeker Erasmus universiteit, LinkedIn) er ook bij was.

Citaat uit het artikel bij De Telegraaf: "... in samenwerking met de Rotterdamse Erasmus Universiteit opgestelde rapport...".

- 'Gerard van Oosten legt functie algemeen directeur ZLTO neer' (per 1 januari 2011)


Update / aanvulling (29/12):
rapport Kruispunt van Wegen van Denktank OmegaInteressant vind ik verder dat Omega niet de enige denktank is die vandaag in het nieuws is. Het bericht 'Overheid worstelt met sociale media' verwijst naar de Stichting Nationale DenkTank (nieuwsbericht n.a.v. het rapport ‘Zelf Vertrouwen').

Terzijde: Het .nl domein medavinci is nog niet in gebruik genomen.

Andere denktank berichten:
- Europese Denktank: Uiteenvallen wereldwijd politiek systeem.