donderdag 6 januari 2011

Tjonge, jonge... rapport Faber

Dat je al op het grensvlak van politie en ICT actief bent op met name financiële en economische delicten betekent volgens mij niet automatisch dat je deskundig bent op het terrein van cybercrime, wat dat ook moge zijn, in brede zin. Dat je vervolgens zo'n beroerde begrippen-/definitie-lijst in een rapport durft op te nemen kan volgens mij alleen maar als je of niet alles leest voordat het deur uit gaat of, erger, dat iedereen die die lijst wel heeft gezien niet competent is of op z'n minst onvoldoende kritisch. Ik kan me dan ook prima vinden in de column van Brenno de Winter op Webwereld: 'Overheid wordt dommer en dommer'.

Ik vind het van struisvogelpolitiek getuigen dat men kritische mensen zoals Brenno niet raadpleegt maar denkt zelf te kunnen beoordelen wat men, toch nog..., aan zo'n rapport heeft. Niet-deskundigen die een rapport van 'deskundigen' denken te kunnen beoordelen. Begrijpt u het nog?

Ik heb vergelijkbare ervaringen rondom het thema's open standaarden en vrije en open source software bij de overheid, denk aan NOiV en de Algemene Rekenkamer. De dialoog wordt beperkt of niet aangegaan en opbouwende kritiek van mensen met langjarige ervaring wordt genegeerd. Zie ook mijn vorige blog ''Google apps for education’ of ‘Live@edu’, doen of niet ?'.

Een leven lang leren, kenniseconomie, innovatie, ... Volgens mij doet de overheid liever rustig aan en kijkt hoe ze met zo weinig mogelijk inspanning de status quo kan handhaven en als dat dreigt te mislukken dan moeten de burgers maar worden geknecht middels stringentere wetgeving, denk maar aan de: 'Storm van kritiek op internetcensuurwet'. Daaruit blijkt dat zelfs naar het bedrijfsleven niet wordt geluisterd. Dat laatste bevreemd me helemaal met de VVD in het kabinet...

Mocht je net zoals ik geïnteresseerd zijn in enkele achtergronden, zoals van dhr. Faber dan vind je de onderstaande links vast handig.
- website Fabers.nl;
- LinkedIn Wynsen Faber ('Full Profile');
- 'Wynsen Faber Lector Financieel Economische Criminaliteit' (Politieacademie.nl);
- Toestand en toekomst van de opsporing (document op Slideshare).

Geen opmerkingen: