vrijdag 20 juni 2008

Leuke ervaringen

Het is erg leuk om mee te maken dat o.a. een fibula, munt en stukje glazen armband worden gevonden. De eerste twee Romeins. Het laatste waarschijnlijk IJzertijd / La Tène.

Wikipedia: La Tène, IJzertijd, Romeinen in Nederland

Geen opmerkingen: